AKTUALNOŚCI
17 stycznia 2018

elektroniczne repozytoriapapiery wartościowe spółek hold

w tych ostatnich dni, firmy szukaj Secure Online Dane Pokoje dla poprawa ich pracy. Są one ludowy w różnych częściach świata. głównaświadczenia jest to, że są szczęśliwi do zostać zaangażowane w zdecydowana branże. Mogą one być restauracje, technologie biologiczne lub nawet zasilacze. Ale wysoce zalecane jest zwracać uwagę na fakt, […]
17 stycznia 2018

Welcome world

It’s my first article
CZYM JEST NISKA EMISJA?
CHROŃ ŚRODOWISKO I NASZE ZDROWIE
home_eco_iconbox1

Nowy piec

Zainwestuj w likwidację starego pieca kaflowego, kotła i podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub skorzystaj z innych, bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania (np. gaz, olej) oraz odnawialnych źródeł energii
home_eco_iconbox2

Segreguj odpady

i nie spalaj odpadów w piecach (szczególnie tworzyw sztucznych, gum, opon)
home_eco_iconbox3

Oszczędzaj energię

dbaj o dobry stan techniczny urządzeń grzewczych i instalacji kominowych, dzięki temu ograniczysz zużycie paliw i emisję zanieczyszczeń
home

Nie wypalaj traw

i nie spalaj odpadów na otwartych przestrzeniach (ogródkach przydomowych, działkach)
ANKIETA
Gmina Miejska Przemyśl w ramach zawartej umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje program pn.

„Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“.

Na terenie miasta występują od wielu lat przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń, głównie w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

W związku z tym Gmina Miejska Przemyśl w porozumieniu i na podstawie umowy z firmą ATMOTERM S. A. w Opolu przystąpiła do inwentaryzacji źródeł energii w formie badań ankietowych, dzięki którym zostaną zebrane informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz dane dotyczące zużycia paliw

Ankieterzy, którzy zapukają do Państwa domów będą wyposażeni w imienny identyfikator ze zdjęciem oraz upoważnienie podpisane przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Ankiety można również wypełnić on-line na stronie: ankieta-przemysl.atmoterm.pl Ankietyzacja potrwa do dnia 31 sierpnia 2016 roku, a wersję papierową ankiety będzie można składać również osobiście w Urzędzie Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1.
 

texas holdem