AKTUALNOŚCI
25 sierpnia 2016

Zajęcia na temat niskiej emisji w przedszkolach

W ramach prowadzonej przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. kampanii promującej eliminacje niskiej emisji,  w 13 przedszkolach na terenie miasta Przemyśla zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne. Odbyły się one w grupach pięcio i sześciolatków. W czasie zajęć dzieci mogły dowiedzieć się między innymi:  dlaczego warto segregować odpady i jaki wpływ ma […]
9 sierpnia 2016
fbgraph

Kampania promująca ograniczenie niskiej emisji

W ramach Programu: „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla”, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi kampanię promującą ograniczenie niskiej emisji. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Przemyśla, w tym szerokiego grona dzieci i młodzieży pozwoli na zwiększenie świadomości w zakresie zdrowotnych i społecznych korzyści spowodowanych […]
CZYM JEST NISKA EMISJA?
CHROŃ ŚRODOWISKO I NASZE ZDROWIE
home_eco_iconbox1

Nowy piec

Zainwestuj w likwidację starego pieca kaflowego, kotła i podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub skorzystaj z innych, bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania (np. gaz, olej) oraz odnawialnych źródeł energii
home_eco_iconbox2

Segreguj odpady

i nie spalaj odpadów w piecach (szczególnie tworzyw sztucznych, gum, opon)
home_eco_iconbox3

Oszczędzaj energię

dbaj o dobry stan techniczny urządzeń grzewczych i instalacji kominowych, dzięki temu ograniczysz zużycie paliw i emisję zanieczyszczeń
home

Nie wypalaj traw

i nie spalaj odpadów na otwartych przestrzeniach (ogródkach przydomowych, działkach)
ANKIETA
Gmina Miejska Przemyśl w ramach zawartej umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje program pn.

„Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“.

Na terenie miasta występują od wielu lat przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń, głównie w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

W związku z tym Gmina Miejska Przemyśl w porozumieniu i na podstawie umowy z firmą ATMOTERM S. A. w Opolu przystąpiła do inwentaryzacji źródeł energii w formie badań ankietowych, dzięki którym zostaną zebrane informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz dane dotyczące zużycia paliw

Ankieterzy, którzy zapukają do Państwa domów będą wyposażeni w imienny identyfikator ze zdjęciem oraz upoważnienie podpisane przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Ankiety można również wypełnić on-line na stronie: ankieta-przemysl.atmoterm.pl Ankietyzacja potrwa do dnia 31 sierpnia 2016 roku, a wersję papierową ankiety będzie można składać również osobiście w Urzędzie Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1.